Bestuur

Om een grote vereniging als Apollo draaiende te houden heb je een grote club met vrijwilligers nodig die zich naast het musiceren ook nog bezig houden met het reilen en zeilen binnen de club.
Zoals iedere vereniging heeft Apollo ook een bestuur, bestaande uit zeven personen. Ieder bestuurslid heeft eigen vaste taken. Daarnaast heeft ieder bestuurslid zitting in één van de vele commissies die de club kent. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 

Lambert Vos voorzitter
Henja Keur secretaris
Henk Wind penningmeester/vice voorzitter
Marcel Drogt algemeen bestuurslid
Lenie Hendriks algemeen bestuurslid
Marianne de Goeij algemeen bestuurslid