Nieuws

Jeugd Apollo enthousiast tijdens eerste Jeugdbijeenkomst

Jeugdleden actief mee laten praten over het wel een wee van een vereniging. Het gebeurt niet zo vaak. Te weinig, vonden ze bij de 120-jarige Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit de Wijk. Daarom hielden zij op maandag 5 maart een speciale jeugdbijeenkomst.
Dat Apollo enthousiaste jeugdleden heeft bleek uit de opkomst. Maar liefst 78% van de jeugdleden was aanwezig. De jeugdige muzikanten kregen meerdere stellingen voorgelegd. In kleine groepjes konden ze hier over praten. Ieder kind kwam aan het woord. Ook vulden ze allemaal een enquête in.

Het doel van deze bijeenkomst is dat Apollo de jeugd serieus wil laten mee praten over onder andere de muziekkeuze en de muzieklessen. Hoe denken zij daar over. Vinden zij dat het anders moet. Hoe kun je andere kinderen stimuleren om ook muziek te gaan maken. Want als je door de ogen van de jeugd kijkt, kom je vaak tot andere inzichten.

De uitkomsten van deze stellingen en de enquête zijn direct in de ledenvergadering die volgde besproken. De jeugdcommissie van Apollo gaat alle uitkomsten nu verder uitwerken en actieplannen opstellen. Zo worden de ideeën uitgewerkt om andere kinderen enthousiast te maken om muziek te gaan maken en zullen er meer concerten georganiseerd worden en gaan ze in overleg met de muziekdocenten over de uitkomsten van de enquête.