Contributie

  Contributie voor 2023 - 2024
Bedragen per jaar
1 Leden 18 jaar en ouder (seniorlid)  € 198,00
2 Leden tot 18 jaar (juniorlid) € 128,00
3 Leden tot 18 jaar die les hebben € 92,00
4 Gebruik instrument van de vereniging  € 58,00
5 Lesgeld blokfluiters  € 95,00
6 Overige kosten blokfluiters:
- blokfluit
- Lesboekje 
 
€ 12,50
€ 12,50
7 Muziekles van Apollo-leraren/Tarieven zijn vanwege faillissement Scala nog niet bekend voor 2023 -2024

Opleiding voor:
- A-examen (lestijd 20 min./35 lessen)
- B-examen (lestijd 20 min./35 lessen)
- C-examen (lestijd 30 min./35 lessen)
- D-examen (lestijd 30 min./35 lessen) 
 € 311,00
€ 357,00
€ 536,00
€ 536,00

Uitgangspunten contributieregeling:

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en kan desgewenst in termijnen worden betaald.

De voorkeur gaat uit naar het afgeven van een machtiging tot automatische incasso van de verschuldigde bedragen.

Incasso vindt bij vooruitbetaling plaats omstreeks 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.

De contributiebedragen worden jaarlijks op 1 juli aangepast met de CBS-prijsindex met een minimum van
€ 1 per kwartaal.

Jeugdigen tot 18 jaar die zich als lid aanmelden en voor de eerste keer via ‘Apollo’ kennis maken met muziek, hoeven het 1e en 2e jaar van hun lidmaatschap geen contributie en het 1e jaar ook geen instrumentenhuur te betalen. Alleen het lesgeld voor blokfluitles of muziekles wordt in rekening gebracht.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Koninklijke Muziekvereniging Apollo vindt dat cultuur een positieve bijdrage levert aan elk kind, daarom zijn wij aangesloten bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Meer informatie over Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe lees je hier.