Contributie

  Contributie voor 2021 - 2022
Bedragen per jaar
1 Leden 18 jaar en ouder (seniorlid)  € 192,00
2 Leden tot 18 jaar (juniorlid) € 128,00
3 Leden tot 18 jaar die les hebben € 92,00
4 Gebruik instrument van de vereniging  € 56,00
5 Lesgeld blokfluiters  € 90,00
6 Overige kosten blokfluiters:
- blokfluit
- Lesboekje 
 
€ 12,50
€ 12,50
7 Muziekles van Apollo-leraren
(tarieven gelijk aan tarieven Scala Meppel).
Opleiding voor:
- A-examen (lestijd 20 min./35 lessen)
- B-examen (lestijd 20 min./35 lessen)
- C-examen (lestijd 30 min./35 lessen)
- D-examen (lestijd 30 min./35 lessen) 
 


€ 369,00
€ 424,00
€ 636,00
€ 636,00

Uitgangspunten contributieregeling:

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en kan desgewenst in termijnen worden betaald.

De voorkeur gaat uit naar het afgeven van een machtiging tot automatische incasso van de verschuldigde bedragen.

Incasso vindt bij vooruitbetaling plaats omstreeks 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.

De contributiebedragen worden jaarlijks op 1 juli aangepast met de CBS-prijsindex met een minimum van
€ 1 per kwartaal.

Jeugdigen tot 18 jaar die zich als lid aanmelden en voor de eerste keer via ‘Apollo’ kennis maken met muziek, hoeven het 1e en 2e jaar van hun lidmaatschap geen contributie en het 1e jaar ook geen instrumentenhuur te betalen. Alleen het lesgeld voor blokfluitles of muziekles wordt in rekening gebracht.