Bestel kaarten Queen

Hennie van Braam wordt geëerd als ere-vrijwilliger tijdens het voorjaarsconcert van Koninklijke muziekvereniging Apollo.

Zaterdag 25 maart heeft Koninklijke muziekvereniging haar jaarlijkse voorjaarsconcert gehouden. Tijdens dit concert wisten de blokfluiters, het opleiding- en jeugdorkest, het slagwerkensemble en het harmonieorkest het publiek tot het laatste moment te boeien. Hoe bijzonder is het dat de jongste jeugd tot de oudste garde met zoveel passie een concert tot stand brengt. Deze avond werden er maar liefst vier leden in het zonnetje gezet, omdat ze al tijden met plezier muziek maken.
Klaas van der Ziel is van de jubilarissen het kortst lid met “pas” 40 dienstjaren. Klaas, ooit begonnen op trompet, maar al snel overgestapt naar trombone heeft naast muziek maken zich ook jaren bezig gehouden met verschillende bestuursfuncties binnen de vereniging.
Dit jaar mag de vereniging zich ook rijk rekenen met drie leden die al 60 jaar muziek maken. Jan Soer, Pieter Peters en Berend Boverhof. Alle drie de mannen repeteren nog steeds iedere dinsdagavond mee.
Jan Soer heeft de muzikaal drukste dinsdag van alle drie, met in de middag het Drents Seniorenorkest vervolgt hij de avond samen met de jeugd en sluit hij de avond af in het harmonieorkest. Zeer bijzonder dat één van de oudste leden iedere dinsdagavond ook de jeugd kan enthousiasmeren met het maken van muziek in een orkest.
Pieter Peters heeft naast zijn muzikale loopbaan bij het harmonieorkest van Apollo ook zijn sporen verdiend als bestuurder in diverse functies bij de landelijke overkoepelende muziekorganisatie voor de amateuristische blaasmuziek KNMO en nu de Noordelijke Muziekbond Groningen en Drenthe.
Als laatste is Berend Boverhof ook 60 jaar lid. Ondanks zijn leeftijd is Berend nog steeds erg actief binnen de vereniging. Hij houdt de administratie piekfijn bij en is een van de als bibliothecarissen. Voor zijn inzet was Berend al in 2011 benoemd tot erelid.
Na al deze jubilarissen wordt Hennie van Braam-Boverhof naar voren gehaald. Voor haar jarenlange vrijwillige inzet voor de vereniging wordt ze benoemd tot ere vrijwilligster van Koninklijke muziekvereniging Apollo. Al meer dan 25 jaar helpt ze bij diverse activiteiten met veel enthousiasme en toewijding. Er kan eigenlijk altijd een beroep op haar gedaan worden. Zo is ze al meer dan 25 jaar secretaris/penningmeester van de Vriendenkring van Apollo, daarnaast verzorgt ze het incasseren en rondbrengen van donateurskaarten. Mevrouw van Braam heeft meer dan 25 jaar de barbezetting en financiële administratie van de barcommissie voor haar rekening genomen, daarnaast plant ze de koffiedames in en was ze zelf ook vaak bereidt de koffie te schenken. Toen het verenigingsgebouw zich nog aan de Molenstraat 16 bevond kon iedereen die gebruik wilde maken van het gebouw bij haar de sleutel ophalen.
Een groot applaus van het publiek viel haar ten deel na het ontvangen van de “ere vrijwilliger” oorkonde.