Afwikkeling Apollo met gemeente afgerond

Overeenkomst gemeente
Tijdens de laatste jaarvergadering in september hebben we uitgebreid toelichting gegeven over de voorgestelde financiële afwikkeling van onze participatie in de Brede School.
De leden hebben in deze vergadering akkoord gegeven op deze plannen en mandaat aan het bestuur gegeven om de overeenkomst met de gemeente De Wolden voor het einde van het jaar inclusief de laatste details, af te wikkelen.
Welnu, de besprekingen met de gemeente De Wolden zijn onlangs succesvol afgerond en afgelopen maandag 14 december vond in de Brede School de formele ondertekening van de overeenkomst plaats.
Afgelopen donderdag is ook de raad van de gemeente De Wolden door wethouder Hilda Mulder op de hoogte gebracht van dit feit. Niet alleen bij ons, maar ook bij de gemeente De Wolden stond de afwikkeling hoog op de agenda.
Immers in mei 2010 verhuisden we naar de Postweg 43a en nu december 2020 zijn ook alle financiële aspecten definitief vastgelegd.
Ook het overleg over de mede gebruikersovereenkomst van het speellokaal met Stichting Wolderwijs is inmiddels met succes afgerond.